Rüştü Güner

Oyn.70,74,76 Foto.68,72,75,79,80,83,84,85,86, 90,91,92,93,94,96,97,98,102 ,133,135,137,141